Flyttetransport


Etnedal Bilruter AS tilbyr flyttetransport. Vi er det eneste selskapet i Valdres som kan tilby slike tjenester.

Vi disponerer lastebiler med ca. 40 m3 skap.

Med det riktige utstyret og dyktige medarbeidere kan vi tilby:

• Flytting for private og bedrifter
• Bortkjøring
• Lagring

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. Vi har to måter å kalkulere priser på; fast pris på hele oppdraget eller fast pris på transportdelen og timepris for lasting og lossing.

Ring oss på tlf. 61 12 14 00 for et godt tilbud!