Godstransport

I 2003 overtok vi Grans Godsruter - et tradisjonsrikt selskap som siden 1928 har bedrevet transport med lastebil.

Denne godsruta betjener i dag strekningen Oslo - Valdres. Vi benytter lastebiler (40 m3 skap) som også trekker med seg tilhengere (40 m3 skap).

Bilene henter gods i Oslo-området hver tirsdag og torsdag, som distribueres påfølgende arbeidsdag. Likeledes tas gods fra Valdres med tilbake til Oslo-området.

Bilene bemannes av dyktige og serviceinnstilte sjåfører som sørger for skånsom behandlig og punktlig levering til våre kunder.

Vi opererer med faste priser inndelt etter vektgruppe og sone, men skulle det være oppdrag utover det prislisten dekker, så ring oss på tlf. 61 12 14 00 for et prisoverslag.